Jakie wybrać szkolenia dla kierowników projektu?

Zarządzanie projektami nie należy do najprostszych zadań. To przede wszystkim na project managerze ciąży odpowiedzialność za realizację projektu. Od niego zależy to, czy zlecający będzie zadowolony z przebiegu prac i efektu finalnego, czy ludzie zaangażowani w zlecenie będą czuli motywację do działania, czy nad projektem nie zawiśnie widmo nierozwiązywalnego konfliktu, czy nie zostanie przekroczony termin realizacji zadania…

Tak naprawdę, lista wyzwań, z którymi zmaga się project manager, ma znacznie więcej punktów. Dlatego tak ważne jest, aby osoba pretendująca na to stanowisko, brała udział w szkoleniach, na przykład takich jak:

szkolenia dla kierowników
szkolenie z zarządzania zespołem,
szkolenie z zarządzania czasem,

Każdy przyszły kierownik projektu powinien przejść szkolenie z zarządzania projektami. Na zajęciach będzie miał szansę poznać odpowiedzi na pytania, na które prędzej czy później natknie się podczas swojej pracy. Oto niektóre z owych pytań:

Jakie obowiązki i prawa posiada project manager?
Jakie narzędzia mogą pomóc kierownikowi projektu?
Jak w prawidłowy sposób opisać projekt?
Jak wybrać odpowiednią dla danego projektu metodykę?
Jak rozwiązywać problemy podczas pracy?
Jak prowadzić kontrolę nad projektem?

Kierownik projektu na tradycyjnym szkoleniu project managment będzie miał również okazję poznać pojęcia związane z zarządzaniem, m. in. takie jak: definicja projektu, studium wykonalności i trójka ograniczeń projektowych.

Dowie się też, jak zarządzać ryzykiem, szacować koszty i jak zadbać o jakość w projekcie. Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia z zarządzania projektami uczestnik będzie wiedział, jak zarządzać różnymi projektami, zarówno tymi bardziej skomplikowanymi, jak i mniej.

Project management – szkolenia z zakresu metodyk

Project manager powinien oczywiście nabyć również wiedzy odnośnie do konkretnych metodyk zarządzania, takich jak Prince2 czy Agile Project Managment. Prince2 to metodyka, którą można się posłużyć podczas realizacji właściwie każdego projektu. Metodykę stosują nie tylko wielkie firmy, ale również mniejsze. Dzięki Prince2 projekt można podzielić na mniejsze części. Metodyka ta pozwala zdefiniować cele projektu i odpowiedzieć na pytanie: dlaczego to robimy?

Agile project management to szkolenie obowiązkowe dla każdej osoby pretendującej do roli kierownika projektu. Charakterystyczna dla adaptacyjnego zarządzania projektami jest otwartość na ciągłe zmiany w czasie prowadzonych prac. Zespół musi dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klienta i dążyć do tego, by zleceniodawca był usatysfakcjonowany końcowym efektem.

Kierownik projektu nie ma aż tak dużej kontroli nad prowadzonymi działaniami, jego rola podczas realizacji projektu według metodyki agile ogranicza się do funkcji mentora. Niestety, niemożliwe jest zastosowanie adaptacyjnego zarządzania do każdego typu projektu.

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich

Kierownik projektu powinien uczestniczyć nie tylko w szkoleniach, które pozwolą mu poznać metody zarządzania, ale także takich, które rozwiną jego kompetencje miękkie. Owe kompetencje odgrywają w jego pracy bardzo istotną rolę ze względu na to, że to project manager czuwa nad zespołem ludzi i odpowiada za wszelkie kontakty. Wyłącznie wiedza ścisła zdobyta na agile szkoleniu czy scrum szkoleniu może mu nie wystarczyć podczas pracy, konieczny jest rozwój kompetencji takich jak: umiejętność zarządzania zespołem, asertywnego zachowania czy rozporządzania czasem.

Szkolenie z umiejętności zarządzania zespołem pozwoli kierownikowi projektu zdobyć wiedzę na temat komunikacji z osobami podwładnymi, zarządzania za pomocą celów, delegacji zadań i egzekwowania ich wykonania, a także sposobów motywowania pracowników.

Warto by project manager nauczył się również zarządzania czasem – to od kierownika bowiem zależy, czy założone cele projektu zostaną zrealizowane w ustalonym terminie i czy pracownicy nie zostaną przytłoczeni nadmiarem zadań. Podczas realizacji dużych projektów istotne jest to, by rozporządzać czasem efektywnie – biorąc pod uwagę zarówno czas potrzebny na realizację zadania, jak i na odpoczynek.

Praca kierownika projektu jest związana z codziennym stresem i nieustannymi wyzwaniami. Bez odpowiednich cech osobowości, kompetencji miękkich, wiedzy i praktycznych umiejętności osoba biorąca odpowiedzialność za powodzenie projektu może sobie nie poradzić.

Dlatego potencjalny project manager musi brać udział w szkoleniach, które umożliwią mu rozwój zawodowy i pozwolą ze swobodą i efektywnością poprowadzić zespół na wyboistej drodze realizacji projektu.

[reklama numer=”2″]

Co dają szkolenia dla logistyków?

Zapewnianie odpowiedniego przepływu produktów czy surowców to zadanie logistyki. Nieodłącznym elementem jest między innymi transport, bez którego realizowanie tego typu zadań nie byłoby możliwe. Osoby odpowiedzialne za te procesy muszą znać bardzo wiele zagadnień, dzięki czemu mogą o wiele sprawniej zaplanować cały proces logistyczny.

Continue reading „Co dają szkolenia dla logistyków?”