Ceny transferowe – co warto wiedzieć?

Podobnie jak szkolenie z kpa, szkolenie ceny transferowe również może mieć istotny wpływ na rozwój zawodowy w firmie. Problematyka ta stanowi obszar stosunkowo nowy, więc w dalszym ciągu rynek pracy w tym zakresie pozostaje niezaspokojony.

Temat ten odnosi się do przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach podmiotów tzw. powiązanych. Ustawodawca przewidział dla nich szczególne obowiązki. Umiejętność poruszania się w przestrzeni cen transferowych stanowi nie lada wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw, których ta problematyka dotyczy.

Już sam fakt, iż kwestia ta dotyczy podmiotów powiązanych, które będąc od siebie zależne ustalają (i często chcą ustalać) pewne regulacje względem siebie w sposób preferencyjny, wprawia firmy w pewne zakłopotanie.

Ustalając bowiem pewne zasady współpracy między sobą, firmy takie nie mogą wchodzić w sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa. Może się to bowiem dla nich wiązać z poważnymi sankcjami na gruncie podatkowym. A (jak powszechnie wiadomo) z podatkami (czyt. z urzędami skarbowymi) „nie ma żartów”.

Marzeniem niemal każdego przedsiębiorcy jest, aby kontakty z tą jednostką ograniczać do minimum. Wiedza z zakresu cen transferowych z pewnością pozwoli więc na objęcie nowych, ciekawych obszarów w ramach działalności firmy. Jednocześnie „skuteczna” realizacja obowiązków związanych z tą dziedziną („skuteczna”, czyli czyniąca zadość „przykazaniom” urzędów skarbowych), będzie stanowiła niezwykle cenny zasób firmy.

Osoby zajmujące się tym obszarem muszą wyróżniać się zarówno kreatywnością, jak i solidną wiedzą i znajomością obowiązujących przepisów prawa. Znajomość zasad stosowania cen rynkowych stanowi więc (w przypadku osób pracujących w przedsiębiorstwie funkcjonującym w ramach podmiotów od siebie zależnych) wiedzę niezwykle cenną.

Jednocześnie – biorąc pod uwagę zmieniające się realia – warto tego rodzaju wiedzę poszerzać, gdyż w przyszłości sytuacja danej firmy (pracodawcy) może uleć zmianie. Transakcje cesji przedsiębiorstw/zakupu udziałów nie stanowią przecież przypadków odosobnionych, a wówczas firma będzie zobowiązana z ww. problematyką sobie poradzić…

Odbiegając zaś od kwestii cen transferowych, ciekawą formę rozwoju oferują również szkolenia projekt inwestycyjny.